Dotační publicita

Vývoj nového skladového modulu IS K2

K2 atmitec s.r.o. - modernizace datového centra

 

Rozšíření modulu optimalizace skladových zásob

Logo Moravskoslezského krajeV rámci programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015-II, byl realizován v období 11/2015 až 11/2016 projekt mezi K2 atmitec s.r.o. a Vysokou školou báňskou – technickou univerzitou, IT4Innovations s názvem Rozšíření modulu optimalizace skladových zásob o prognózu budoucího chování odběratelů s využitím ansámblů.

Na projekt byla poskytnuta neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Inovace produktu K2 business

Evropská unieEVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

VYTVOŘENÍ INOVOVANÉHO PRODUKTU K2 BUSINESS BYLO PODPOŘENO V RÁMCI PROJEKTU „K2 ATMITEC S. R. O. – INOVACE PRODUKTU K2 BUSINESS“ V PROGRAMU CPPI – INOVACE MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

REALIZACE 2009 – 2011

 

Rekonstrukce technologického centra K2 atmitec s.r.o.

Evropská unieEVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

REKONSTRUKCE BUDOVY BYLA PODPOŘENA V RÁMCI PROJEKTU „REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉHO CENTRA K2 ATMITEC S. R. O.“ V PROGRAMU OPPI – NEMOVITOSTI MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

REALIZACE 2006 – 2011

 

Vývoj systému K2 na technologické platformě .NET

Evropská unieEVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

VÝVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU K2 BYL PODPOŘEN V RÁMCI PROJEKTU „VÝVOJ SYSTÉMU K2 NA TECHNOLOGICKÉ PLATFORMĚ .NET“ V PROGRAMU OPPI – ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

REALIZACE 2006 – 2011

 

Rozvoj IT clusteru 2009 – 2012

Evropská unieEVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

NÁZEV PROGRAMU KLASTRY – VÝZVA I
NÁZEV PROJEKTU ROZVOJ IT CLUSTERU 2009 – 2012

Operační program podnikání a inovace

 

Vývoj modulu Strategické plánování Informačního systému K2

Evropská unieEVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

VÝVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU K2 BYL PODPOŘEN V RÁMCI PROJEKTU „VÝVOJ MODULU STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU K2“ V PROGRAMU OPPI – ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY – VÝZVA III MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

REALIZACE 2011 - 2013

 

Posílení ICT zázemí firmy K2 atmitec

Evropská unieEVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

POSÍLENÍ ICT INFRASTRUKTURY SPOLEČNOSTI K2 ATMITEC S.R.O. BYLO PODPOŘENO V RÁMCI PROJEKTU „POSÍLENÍ ICT ZÁZEMÍ FIRMY K2 ATMITEC“ V PROGRAMU OPPI – ICT V PODNICÍCH MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

REALIZACE 2010 – 2012

 

Vývoj přístupových a komunikačních rozhraní k IS K2

Evropská unieEVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

VÝVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU K2 BYL PODPOŘEN V RÁMCI PROJEKTU „VÝVOJ PŘÍSTUPOVÝCH A KOMUNIKAČNÍCH ROZHRANÍ K IS K2“ V PROGRAMU OPPI – ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY – VÝZVA III MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

REALIZACE 2013 - 2015