EUFC CZ: Více než 180 založených projektů během prvního roku užívání K2

K2 pomáhá s řízením projektů v oblasti energetiky

 

EUFC logo

Od roku 2022 s K2 ERP
Přes 2 mld. eur načerpaných dotací
30 uživatelů denně pracuje s K2
75 miliónů korun roční obrat

Rozsah implementace K2 ve firmě EUFC CZ

K2 ERP zastřešuje naprostou většinu oblastí firemního podnikání – od nákupu a prodeje přes řízení procesů skrze workflow, projektový management, finance a ekonomiku včetně mezd a správy majetku až po správu dokumentů prostřednictvím modulu DMS. Nechybí ani nástroje pro analýzy a manažerské přehledy v modulu BI či evidence obchodních příležitostí v CRM.

EUFC obrázek

Zajímavosti z implementace K2 ERP

 

  • Evidence obchodních příležitostí a nabídek.
  • Sledování průběhu projektů, alokace a čerpání zdrojů.
  • Ekonomické vyhodnocení projektů.
  • Automatizace procesů pomocí workflow (např. schvalování cestovních příkazů, absencí, cenových nabídek včetně návrhů smluv pro klienty).
  • Společné prostředí a BI reporting pro více společností v rámci holdingu.

„Důvody pro změnu a zavedení nového ERP systému zahrnovaly pokrytí procesů souvisejících s evidencí, řízením a vykazováním zdrojů na projektech, BI řešení a automatizaci procesů pomocí workflow nástroje. Během implementace byl kladen důraz na provázanost informací mezi CRM, projektem a zakázkou, včetně zajímavé funkce pro výpočet prognózy termínů a objemů fakturace. Implementace probíhala ve dvou etapách pro českou a slovenskou část společnosti, což umožnilo sledování a vyhodnocování dat obou společností v jedné aplikaci.“

Petr Záveský, projektový manažer K2

„Volbou vhodného informačního systému jsme propojili klíčové oblasti od CRM přes projektový management a plánování kapacitních zdrojů až po controlling, účetnictví či personalistiku. Implementací K2 se zrychlilo projektové řízení a zautomatizovali jsme vnitrofiremní procesy. Díky informačnímu systému máme okamžitý přehled o projektech a obchodních datech z jednoho místa. Zajištění nezbytné serverové infrastruktury od jednoho dodavatele bylo dalším plusem pro naši firmu.“

Ing. Dalibor Pituch, prokurista EUFC CZ s. r. o.

Kontaktujte nás