HELCEL nábytek: Zefektivnili jsme procesy reklamačního oddělení

Podnikový software K2 pomáhá ve firmě s celým jejím provozem.

  

logo helcel

Od roku 2022 s K2 ERP
45 uživatelů denně pracuje v K2
430 miliónů Kč roční obrat
6700 paletových pozic
100 vyskladněných palet denně

Rozsah implementace K2 v HELCEL nábytek, s.r.o.

Firma HELCEL úspěšně implementovala K2 ERP, který nyní pokrývá celý provoz firmy od skladů přes účetnictví a mzdy až po napojení na jeden externí a jeden K2 e-shop, ceníky, WMS a reklamace. Díky tomuto kroku získala HELCEL novou úroveň efektivity a řízení svých procesů, což umožnilo rychlejší reakci na potřeby trhu a zákazníků. Implementace K2 ERP přinesla do firmy celou řadu výhod, včetně snížení nákladů, zefektivnění komunikace a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

sklad helcel sklad helcel sklad helcel

Zajímavosti z implementace K2 ERP

  • Implementace K2 ERP probíhala při stěhování firmy do nového distribučního centra.
  • Ve skladu a expedici zavedeny čtečky čárových kódů.
  • Objednávka na e-shopu se může skládat z několika karet zboží. K2 ERP důsledně hlídá související šarže (například odstín látky) a jednotlivé komponenty objednávky. 
  • S objednávkami nesouvisí jen sklady, ale kompletní logistika prodeje – jak pro interní, tak i externí přepravu.
  • Došlo k optimalizaci a zefektivnění procesů reklamačního oddělení.

„Při vychystávání dochází ke dvojí až trojí kontrole zboží před vlastní expedicí zákazníkovi. V každé fázi přípravy jednotlivých balíků je možné zboží dohledat a kontrolovat. Podařilo se snížit počet reklamací a zrychlit jejich vyřízení.“

David Huser, projektový manažer K2

„Nedávno jsme otevírali nové distribuční centrum a s tím souvisela nutnost investice do nového robustního softwaru – řešení, které nám zastřeší veškeré firemní procesy. Software K2 je v našem skladu absolutně stěžejní. Šíře sortimentu nedovoluje, aby skladník věděl o každé položce. Díky K2 máme nyní přehled o všech tocích ve skladu a díky čtečkám každý skladník ví, kde jednotlivé položky najde a co přesně má kam vychystat. Práce skladu se tak velmi zefektivnila a není ani nárok na tolik skladníků.“

Martin Helcel, majitel HELCEL nábytek

Kontaktujte nás