Implementace specifických požadavků farmaceutické legislativy

Informační systém K2 pomáhá s distribucí zdravotnického materiálu.

  

Logo MSM Group

 

4 roky s IS K2
35 uživatelů denně pracuje v K2
498 mil. Kč obrat v roce 2018
63 zaměstnanců

budova

Rozsah implementace K2 ve skupině MSM Group

ct

Firma je kompletně řízena Informačním systémem K2. Systém se využívá mimo jiné k evidenci a odesílání poukazů zdravotnického materiálu a kompenzačních pomůcek zdravotním pojišťovnám k proplacení. Informační systém K2 umí pracovat s regulací cen výrobků i s úhradou přes zdravotní pojišťovny, importuje data ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). MSM Group využívá workflow pro řízení některých procesů i publikaci dat pomocí dashboardů.

Zajímavosti z implementace Informačního systému K2

  • SálEvidence zdravotnických poukazů (s detailem až na konkrétní klienty) a jejich odesílání zdravotním pojišťovnám.
  • Elektronická komunikace se zdravotními zařízeními.
  • Regulované ceny, úhrady zdravotních pojišťoven.
  • Importování dat ze SÚKL.
  • Konsignační sklady.
  • Čtečky ve skladech pro příjem, expedici a inventuru skladu.
  • Automatické přiřazení objednávky obchodníkovi podle druhu zákazníka, oblasti nebo druhu zboží.

Společnost MSM získala po implementaci IS K2 výhodu – mají k dispozici podrobnou evidenci využití jednotlivých poukazů až na klienty zdravotnických zařízení v jednom informačním systému. Díky tomu mohou pružně reagovat na měnící se požadavky na komunikaci s pojišťovnami. To, že si v současnosti pan jednatel Pušec prakticky sám nastavuje a udržuje přehledy pro obchodníky (mimo jiné i na mobilních zařízeních), svědčí o širokých možnostech uživatelského nastavení IS K2.

Tomáš Solár, projektový manažer K2

S K2 pracujeme od ledna 2016, kdy jsme definitivně opustili informační systém Microsoft Dynamics NAV (dříve MS Navision) provozovaný v naší společnosti deset let. Tím se nám otevřely dveře k větší uživatelské přehlednosti, konfigurovatelnosti a úpravám systému na míru jednotlivým uživatelům i jejich skupinám. Jako výhodu vidíme přehlednou strukturu systému, snadnou obsluhu a určitou konfigurovatelnost i pro softwarové laiky, včetně faktu, že řadu funkcionalit jsme si schopni nastavovat či konfigurovat uživatelsky – není třeba zásah vývojáře. Díky celkem otevřené platformě, lze do K2 implementovat i specifické požadavky uživatele. Jsme spokojeni také s přístupem koordinátorů, vývojářů a zákaznického centra, kteří jsou nám skutečnými pomocníky „na telefonu".

Vladimír Pušec, jednatel společnosti

Kontaktujte nás