Informační systém K2 pomáhá definovat a hlídat všechny procesy výroby

ERP systém poskytuje přesné a pravdivé informace o každé zakázce.

MiF Logo

7 roků s IS K2
31 uživatelů denně pracuje v K2
9 562 tun použitých barev ročně
Přes 100 milionů korun roční obrat

MiF1

Rozsah implementace K2 ve firmě MiF

MiF2K2 splnila zásadní požadavek zákazníka, a to spojit všechny firemní agendy do jediného informačního systému, zabezpečit řízení a vyhodnocení výroby. Informační systém K2 tak ve firmě pomáhá se vstupem zakázek i řízením expedice. Výroba je díky K2 skutečně řízena, kontrolována a objektivně vyhodnocována. Účetní oddělení používá K2 k fakturaci a následnému ekonomickému zpracování. Zavedením Informačního systému K2 se zpřehlednil sklad, minimalizovaly se zásoby a zefektivnil proces objednávání materiálu pro výrobu.

Zajímavosti z implementace Informačního systému K2

MiF3

  • Firma využívá čárové kódy a online čtečky.
  • Využívají možnosti přizpůsobení systému potřebám uživatelů (pro každého vypadá prostředí IS K2 jinak).
  • S pomocí Informačního systému K2 firma zavedla jasně definované procesy.
  • Automatické odesílání dokumentů.
  • Zrychlení a zjednodušení inventur díky čtečkám.

Před nasazením IS K2 firma používala více informačních systémů. Nejvíc si vážím přístupu a zodpovědnosti firmy při implementaci a důsledném popsání jednotlivých procesů. Podařilo se nám díky tomu všechny tyto systémy sloučit do jediného, a to do K2. Navíc jsme v K2 rozšířili funkcionalitu o vypovídací hodnotu systému, jako je například celkové sledování zakázky od objednávky zákazníka až po případnou reklamaci a následné dohledání toho kdo, kdy, na jakém stroj a z jakého materiálu zakázku vyráběl. Výsledkem je upozornění dodavatele na chybnou dodávku materiálu.

Miroslav Tatranský, projektový manažer K2 atmitec Slovensko s.r.o.

„Naším impulzem při hledání nového ERP systému byla potřeba shromáždit všechny informace na jednom místě, do jednoho informačního systému. K2 je dnes pro nás v podstatě mízou i krví. Bez K2 bychom dnes byli všichni ztracení. Každé firmě bych systém K2 doporučil. Naší firmě přinesla přidanou hodnotu v tom, že máme jasně definované procesy a umíme zjistit, co děláme a jak to děláme – zda správně, nebo nesprávně. Pro každého z nás je důležité, abychom měli pravdivé a přesné informace a ne jen namazaný med kolem pusy.“

Michal Filípek, majitel společnosti MiF, s. r. o.

Kontaktujte nás