Informační systém K2 pomáhá s maloobchodním prodejem paliv z biomasy

Zákaznický příběh o tom, jak K2 pomohla firmě Biomac s rozvojem maloobchodní sítě.

Zaostřeno na český venkov

V roce 2007 byl obrat společnosti BIOMAC s.r.o. 174 mil. Kč a devadesát pět procent z celkové produkce šlo na vývoz do zahraničí. Společnost si v té době dala za cíl prorazit do českých domácností, aby svými ekologickými palivy vytlačila fosilní paliva, těžce zatěžující životní prostředí. V té době měla společnost v tuzemsku pět prodejen a zaměstnávala něco málo přes dvacet zaměstnanců.

Společnost BIOMAC s. r. o. používala účetní software, vlastními silami vyvinutou aplikaci pro vedení skladů a tabulkový procesor pro práci s kusovníky. Pro své plány však potřebovala sjednotit všechny agendy pod jeden komplexní systém, který by dokázal flexibilně růst s plány společnosti, a to bez nutnosti rozšiřování funkčnosti na míru či celkové reimplementace systému na jeho vyšší řadu.

Rozvoz zboží ze společnosti BIOMAC s.r.o.

ERP řešení společnosti K2 atmitec

Z výběrového řízení, které proběhlo v roce 2008, vyšel vítězně Informační systém K2 společnosti K2 atmitec s.r.o. „Při výběru dodavatele ERP řešení jsou nejdůležitější dlouhodobé zkušenosti v oblasti ICT, vstřícný přístup konzultantů a samozřejmě přínos v podobě inovativních myšlenek do řízení podniku,“ říká dnes manažer správy IT a controllingu v jedné osobě Pavel Hübner.

Informační systém K2 pomáhá společnosti BIOMAC s.r.o. nejen při samotné výrobě ekopaliv, ale také v rámci celé obchodní a ekonomické agendy. V systému je tak řešen nákup materiálu, skladová evidence, maloprodej, doprava, účetnictví, mzdy a hlavně manažerské vyhodnocování a prognózy. Specialitou je pak plánování dopravních cest kamionů, které při svých cestách řeší nakládky, překládky i vykládky zboží hned na několika místech - Informační systém K2 plánuje tyto trasy tak, aby byly ekonomicky a časově co nejvýhodnější.

V současné době s Informačním systémem K2 pracuje v centrále, velkoskladech a na prodejnách více než šedesát uživatelů. „Informační systém K2 nám umožnil vytvořit si vlastní prodejní síť po České republice, a to díky on-line prodeji přímo v IS K2,“ dodává Pavel Hübner.

Jedna z prodejen společnosti BIOMAC s.r.o.

Mise: splněna. A dál?

Obrat společnosti se od roku 2007 více než zdvojnásobil, stejně jako počet zaměstnanců, kteří pro firmu pracují. Prodeje českým spotřebitelům v roce 2012 dorovnaly exportní čísla a společnost v České republice prodává ekologická paliva nejen ve velkých obchodních řetězcích, ale také ve čtyřiceti značkových kamenných prodejnách BIOMAC, které jsou rozesety do všech čtrnácti tuzemských krajů. Plán oslovit české spotřebitele vyšel.

Společnost BIOMAC s.r.o. však hodlá i nadále pokračovat ve svém boji proti fosilním palivům. Příležitost vidí v přímém oslovování cílových spotřebitelů moderními marketingovými kanály a také pomocí nového internetového obchodu, který hodlá postavit nad Informačním systémem K2.

„Budoucnost naší firmy nadále vidím v českých vesnicích, kde už dvacet let bojujeme proti sirnatému uhlí a ostatním drahým fosilním palivům. A chtěl bych do boje zapojit všechny obnovitelné zdroje, abychom mohli českému venkovu nabídnout ryze českou a především ekologickou alternativu vytápění,“ uzavírá majitel společnosti Zdeněk Černý.

Skladovací hala společnosti BIOMAC s.r.o.
Informační systém K2 ve firmě používáme pro evidenci veškeré obchodní agendy přes nákup, prodej a hlavně výrobu ekopaliv, dále potom účetnictví, mzdy - a co je nejdůležitější - pro manažerské vyhodnocování, což znamená především prognózy pro banku a pro vedení. V současné době v Informačním systému K2 pracují dvě desítky lidí na prodejně, dále potom skladníci na velkoskladech a více než čtyřicet uživatelů na maloprodejích.

Na Informačním systému K2 si ceníme hlavně provázanosti obchodních dokladů, díky této provázanosti jsme schopni dohledat od koho jsme nakoupili, za jakou cenu, jaká tam byla doprava, cena dopravy, pro pozdější reklamace zákazníků. Dále Informační systém K2 nám umožnil vytvořit si vlastní prodejní síť po České republice, díky online prodeji přímo v Informačním systému K2.

Do budoucna uvažujeme využít Informační systém K2 pro evidenci čárových kódů na skladech, paletové hospodářství a v neposlední řadě propojení Kádvojky s internetovým obchodem. Rádi bychom také do budoucna přesunuli naše hardwarové zařízení do Datového centra společnosti K2 atmitec.

Pavel Hübner, manažer správy IT a controllingu ve společnosti BIOMAC s.r.o.

Kontaktujte nás