Informační systém K2 umožňuje přesnou kontrolu nad každou zakázkou

Kompletní informace od nabídky zákazníkovi až po finanční vyhodnocení případu.

  

FLSmidth logo

13 let s IS K2
44 uživatelů denně pracuje v K2
230 milionů Kč roční obrat

FLSmidth 1

Rozsah implementace K2 ve firmě FLSmidth

FLSmidth2Společnost FLSmidth využívá Informační systém K2 prakticky ve všech oblastech svého podnikání – od samotné výroby přes správu skladů, nákup a prodej až po účetnictví a hlídání jednotlivých projektů. Mezi důležité funkce informačního systému patří také reporting a controling, zejména práce s daty v OLAPu. Firma využívá také pokročilé nastavení notifikací upozorňující konkrétní lidi na důležité změny v informačním systému.

Zajímavosti z implementace Informačního systému K2

FLSmidth 3

  • Podrobné sledování skladových dispozic pro jednotlivé zakázky pomocí kódů zakázek.
  • Vyhodnocení nákladů a výnosů s rozpadem na jednotlivá střediska na úrovni jednotlivých zakázek.
  • Automatický import kusovníků a výkresů ze systému na Autodesk Vault.
  • Komplikované výrobní stromy, skládající se z desítek, někdy i stovek polotovarů.
  • Systém kooperací, kde se některé části výrobních stromů vyrábí v kooperaci, a části výrobního stromu se vyrábí lokálně.

„Nejzásadnějším bodem při implementaci byla možnost podrobného vyhodnocení nákladů a výnosů na úrovni zakázek, případně podzakázek, tedy jednotlivých zařízení. Další velice důležitou věcí byl jednoduchý přehled o stavu výroby a dispozici materiálů pro konkrétní výrobu skládající se ze stovek polotovarů a materiálů. V takovém množství polotovarů je důležité, aby bylo vše včas a navazovalo na sebe.“

Juraj Hruda, konzultant K2

„Systém K2 využíváme pro řízení a kontrolu veškerých procesů navázaných na zpracovávané zakázky, počínaje nabídkou zákazníkovi až po expedici hotových výrobků a následné finanční vyhodnocení. Vzhledem ke komplexnosti našich zařízení a převládající zakázkové výrobě je pro nás nezbytné mít informační systém umožňující přesnou a jednoduchou kontrolu nad materiálovým pokrytím a stavem výroby na úrovni jednotlivých zakázek, což systém K2 splňuje. Ve spolupráci s konzultanty K2 také průběžně pracujeme na zefektivnění a automatizaci jednotlivých procesů, v závislosti na měnících se potřebách firmy nejen vzhledem k jejímu růstu.“

Ing. Renata Sadílková, jednatelka FLSmidth spol. s r. o.

Kontaktujte nás