Informační systém K2 v privátním cloudu – ideální řešení

S K2 e-shopem v Glamouru nepotřebují žádné jiné systémy.

  

Glamour logo

 

21 uživatelů denně pracuje v K2
122 uživatelů B2B portálu
260 milionů Kč roční obrat
Více než 500 prodejních míst

Glamour portfolio

Rozsah implementace K2 ve firmě Glamour Distribuce

Glamour produktInformační systém K2 se společnosti Glamour Distribuce stará především o to nejdůležitější pro každou obchodní společnost – kompletní řízení a správu dat obchodních a marketingových aktivit. Jako platformu pro svůj B2B portál zvolili K2 e-shop, který je součástí informačního systému. Díky tomu portál pracuje se stejnými daty jako všechny zbylé části informačního systému. Výhodou pro uživatele je také správa portálu přímo v informačním systému – odpadá tak potřeba práce se dvěma oddělenými systémy s rozdílnou administrací.

Zajímavosti z implementace Informačního systému K2

Glamour promo

  • Řízení obchodních akcí – nikoli na základě slev, ale zvýhodňováním zboží.
  • Komplexní práce s promo akcemi – zaváděcí sady, dárky, poukazy na odběr, prémie při odběru zboží v určité hodnotě apod.
  • Uživatelská definice celé škály akcí s časovým plánem a vyhodnocením přímo v systému K2.
  • Kompletní provoz B2B portálu jako zásadního prodejního kanálu.
  • Pokročilá cenotvorba a vyhodnocení obchodu a práce s trhem.
  • Oboustranná komunikace se skladovým systémem.

„O vztahu uživatelů k firemnímu informačnímu systému podstatnou měrou rozhoduje přístup a náhled vedení firmy. Nastavená firemní kultura zavedla takový stav informací a dat, na které se všichni mohou spolehnout. A to je zásadní přínos nejen pro vedení společnosti, které rozhoduje na základě získaných informací, ale i pro uživatele, kteří poskytují obchodní servis svým zákazníkům.“

Pavel Motan, jednatel K2

„Informační systém K2 se pro nás stal zárukou stability a konzistence dat s možností jasně definovat parametry pro řízení a vyhodnocování obchodních a marketingových aktivit, a to za pomoci definovatelných datových sestav a reportů s možností zobrazování i na mobilních zařízeních jednotlivých uživatelů. Můžeme také potvrdit, že naše rozhodnutí jít cestou cloudové platformy s automatickou aktualizací databází, zálohováním a celkovou ochranou dat vnímáme zpětně jako velmi dobré. Věřím, že další spolupráce Glamour s K2 bude jako doposud oboustranně přínosná a obohacující.“

Ing. Antonín Keller, člen představenstva Glamour Distribuce

Kontaktujte nás