Internet of Things

 • Dohlédněte na to, jak skladujete svůj materiál i výrobky.
 • Zlepšete podmínky na pracovišti a zvyšte tak pracovní výkony.
 • Podívejte se na data jinak a odhalte to, co vám doposud unikalo.
 • Díky automatické detekci chyb minimalizujete výpadky ve výrobě.

Staňte se chytrou firmou s pomocí Internet of Things

Internet věcí (IoT) stále častěji proniká do výrobních i velkoobchodních firem. Celá řada věcí kolem nás dnes dokáže sbírat určitá data a posílat je dále. Ať už jde o teplotu, vlhkost, míru opotřebení nebo otřesy, s využitím aktivních prvků internetu věcí lze všechny tyto veličiny měřit, pomocí předem nastavených procesů na ně adekvátně reagovat a ukládat je k dalšímu použití.

Pokročilá práce s daty

Jednotlivým datům z čidel i strojů je navíc možné definovat vazby na další moduly v K2. Můžete tak například sledovat souvislost mezi podmínkami na pracovišti a výkonností zaměstnanců, kontrolovat, zda stroj byl skutečně v provozu v době, kterou zaměstnanec zadal při odvodu výroby nebo automaticky vytvářet požadavky na servisní údržbu strojů. Zároveň můžete data porovnávat se všemi ostatními údaji uloženými v K2, analyzovat je a nacházet zajímavé korelace, které nejsou na první pohled zřejmé.

Proč zrovna Internet of Things

 • K2 ERP umožňuje monitorování dat z přístrojů a čidel v reálném čase a zápis hodnot v požadovaném intervalu nebo na základě mimořádných událostí přímo do K2.
 • K2 se stane centrem vaší chytré firmy – získáte tak integrační platformu nezávislou na jednotlivých dodavatelích.
 • Data je možné prezentovat v dashboardech v K2, nebo na obrazovkách přímo ve výrobě či skladu.
 • Díky webové K2 máte veškeré informace dostupné i v mobilním telefonu.
 • Systém umí automaticky zasílat notifikace vybraným pracovníkům.
 • Přímo v ERP systému můžete mít například na šarži výrobku všechny informace o jeho výrobě i uskladnění, včetně podmínek, které by mohly mít na kvalitu výsledného produktu vliv.

Příklady použití

 • Měření podmínek při přepravě – s pomocí bezdrátového čidla s vlastní SIM kartou máte k dispozici veškerá data o podmínkách během přepravy. Díky tomu můžete ručit za kvalitu výrobku a podmínky během přepravy.
 • Automatická tvorba reportů pro audity – díky čidlům měřícím teplotu a vlhkost ve vašem skladu můžete při externím auditu jednoduše prokázat podmínky, za kterých své suroviny skladujete.
 • Odhalte plýtvání – sledujte spotřebu elektrické energie na jednotlivých pracovištích a zjistěte, zda některé stroje zbytečně nespotřebovávají energii i mimo pracovní dobu.
 • Možnost podívat se na data neotřelým způsobem – zajímá vás, proč některé dny stihnete za jednu směnu vyrobit více produktů než jindy? Zkuste data z odvodu výroby porovnat třeba s množstvím CO2 v provozu nebo teplotou. Možná objevíte korelace, které by vás na první pohled nenapadly.

Z čeho se skládá
Informační systém K2?

Máte zájem o prezentaci
Informačního systému K2?

Kontaktujte nás