Jednoduchá správa zahraničních poboček v Informačním systému K2

Pomocí ERP systému K2 můžete automatizovat tvorbu dokladů i jejich odesílání.

Cymedica logo

  

6 let s IS K2
33 uživatelů denně pracuje v K2
6 zahraničních poboček
120 zaměstnanců
25 tisíc zakázek ročně

Cymedica1

Rozsah implementace K2 ve firmě Cymedica

Cymedica pillsInformační systém K2 využívá společnost Cymedica ke kompletní práci se skladovými zásobami, pro nákup, prodej i výrobu. V K2 dále spravují majetek, účetnictví a finance. Informační systém manažerům Cymedicy umožňuje také zpracovat ekonomické analýzy a manažerské přehledy.

Zajímavosti z implementace Informačního systému K2

Cymedica doctor

  • Automatická tvorba dokladů a jejich tok mezi spolupracujícími firmami.
  • Elektronická distribuce datových záznamů pro WinVet (software pro vedení veterinární praxe).
  • Česká a slovenská pobočka v jediné instalaci K2.
  • Napojení Informačního systému K2 na externí e-shop.
  • Distribuce číselníků zboží z centrální evidence produktů.
  • Automatické elektronické odesílání dokladů zákazníkovi.

„Největší přidanou hodnotou z funkcionalit K2 je automatické vytváření dokladů mezi více společnostmi, které jsou v K2 vedeny. Vytvořením jednoho výdejního dokladu vzniká příjmový doklad na straně druhé společnosti, fakturace pak probíhá měsíčně. Neoddělitelnou součástí je i zajištění konsignace mezi těmito společnostmi. Uživatelé tak nemusí tvořit doklady dvakrát a sklad se aktualizuje automaticky. Dalším požadavkem zákazníka bylo zachování stávajícího e-shopu, aby zákazníci nepoznali žádnou změnu, což se povedlo z pohledu prostředí i funkcionality.“

Jan Kurfürst, Business Development Manager K2

„K2 nám velmi pomohla posunout celou společnost od proprietárních účetních a fakturačních systémů ke standardizovanému procesnímu řešení. Umožnila zahájit diskuzi o vnitřních procesech, jejich důležitosti, potřebnosti a zároveň nám je dovolila i implementovat.“

Ing. Petr Cimbulka, Group Operational Director / Provozní ředitel skupiny

Kontaktujte nás