Kompletní informace o stavu objednávek v každém kroku jejich zpracování

Výrobní družstvo s téměř stoletou tradicí spoléhá na Informační systém K2.

Cyklos-vystava

 

52 uživatelů denně pracuje v K2
165 zaměstnanců ve firmě
240 milionů Kč roční obrat
5 400 vyřízených objednávek ročně
30 typů strojů ve výrobním sortimentu

stroj

Rozsah implementace K2 ve výrobním družstvu Cyklos Choltice

tiskInformační systém K2 je implementován do všech podnikových činností, včetně využití čárových kódů ve výrobě i skladech. Systém nabízí ke každé objednávce kompletní informace od přijetí objednávky, přes schvalovací proces až po termíny expedice. Díky IS K2 také bylo možné optimalizovat procesy ve skladech.

Zajímavosti z implementace Informačního systému K2

plotter

  • Sledování dlouhodobých kontraktů na dodávky strojů.
  • Import objednávky zákazníka CSV souboru vracení dokladů v isDoc.
  • Provázanost obchodu a výroby s materiálovým pokrytím a automatický návrh objednávek surovin.
  • Nastavené workflow pro průchod objednávky firmou od přijetí objednávky, přes schvalovací proces a akceptaci výroby až po termín expedice.
  • Využití čárových kódů ve výrobě i skladech.

Před nasazením IS K2 mělo družstvo Cyklos vysoký standard v obchodním zpracování přijatých objednávek. Nejvíce si cením, že tento standard se podařilo nejen zachovat, ale i rozšířit o další informace díky komplexnímu řešení K2, při čemž byl integrálně propojen s navazující výrobou do jednoho celku. Do tří dnů tak odchází potvrzení zákazníkovi o schválení technologie, materiálového pokrytí výroby a termínů expedice hotového výrobku.

Pavel Motan, jednatel K2

Díky IS K2 jsme dosáhli zlepšení v oblasti plánování a řízení výroby a logistiky. Máme dnes lepší sledovatelnost zakázek při průchodu firmou i větší uživatelskou přívětivost pro naše zaměstnance. Na stejnou práci v účetnictví nebo logistice nám dnes stačí méně lidí.

Karel Komárek, předseda družstva Cyklos Choltice, v. d.

Kontaktujte nás