Manažerské vyhodnocování

  • Unikátní nástroje, které poskytují manažerům podklady pro řízení firmy.
  • Z reportu je možné se prokliknout až na prvotní doklady a zjistit, co za čísly stojí.
  • Různé nástroje pro různé situace - automatická sestava, OLAP prohlížeč, BI či analytické služby.
  • Reporty je možné spouštět také na mobilních zařízeních či zasílat e-mailem.

Grafy, čísla a statistiky

Nadefinujte si přehledy a reporty, které vás zajímají, a Informační systém K2 je bude v on-line režimu pravidelně vyhodnocovat a vykreslovat do podoby přehledných grafů, tabulek či trendů. Všechny přehledy uvidíte souhrnně v hlavním dashboardu, ze kterého se pak už jednoduše dostanete do detailu každého z nich.

Maximální flexibilita

Vyberte si sami, zda chcete sledovat saldo, obrat, stav zásob, nákupní ceny nebo statistiky prodeje či kvality. Informační systém K2 je také připraven na konsolidaci dat mezi dceřinými společnostmi a pobočkami, a to ať již po technické nebo finanční stránce. Výhodou je provázanost jednotlivých položek, která umožňuje rychlé získání detailních informací pro strategické rozhodování, controlling či reporting.

Vyhodnocování dat z jiných zdrojů

Vyhodnocovat můžete i údaje, které se nenachází přímo v Informačním systému K2. Analyzujte data z webových služeb, výstupy ze strojů či soubory třetích stran, jako jsou například soubory csv nebo xls. Díky kombinaci více takovýchto zdrojů můžete například v případě poruchy stroje ihned automaticky sledovat zpoždění jednotlivých částí výroby.

Hierarchie dat

Veškeré výstupy je možné navzájem provázat a vytvořit tak na sebe reagující seskupení dat. Například z přehledu výsledků poboček se postupně dostanete na detailní čísla každé z nich. Výběrem dále pokračujete na výsledky obchodníků konkrétní pobočky a nakonec pak i na údaje daného obchodníka. K co nejpřehlednějšímu zobrazení hledaných dat navíc pomáhá hned několik různých možností filtrování.

Business Intelligence

Pomocí nástrojů business intelligence lze sledovat klíčové ukazatele běhu firmy, a to jak v krátkodobém, tak dlouhodobém časovém horizontu. Uživatel si sám volí úhly pohledu, kritéria či osy, a tím vytváří tzv. kostky, které jsou znázorňovány pomocí grafů, dashboardů, tabulek a barevných indikátorů. Tyto výstupy jsou společně s trendy na trhu a celkovou strategií společnosti základním stavebním kamenem všech klíčových rozhodnutí.

OLAP prohlížeč

Pro seznámení s nástroji business Intelligence je v K2 připravena jejich jednodušší verze – OLAP prohlížeč, který umožňuje nejen vytvářet reporty, ale také obsahuje již hotové přednastavené pohledy na data z daných oblastí. To usnadňuje případné první použití BI a zkracuje čas nutný na seznámení se s jeho funkcemi a možnostmi. Takto vytvořené pohledy se dají využít i po přechodu na sofistikovanější řešení jako základ pro složitější reporty.

K2 analytics

Sledování aktivit vaší firmy nebylo nikdy jednodušší. S K2 analytics se vám dostává do rukou nástroj, pomocí kterého jste schopni přehledně sledovat nejrůznější výsledky vašeho podniku a zaměstnanců v reálném čase. Díky mobilním aplikacím jsou pro vás navíc tyto přehledy dostupné kdykoli a odkudkoli.

Z čeho se skládá
Informační systém K2?

Máte zájem o prezentaci
Informačního systému K2?

Kontaktujte nás