Obchod

  • Přehledný systém evidence obchodních zakázek a jejich aktuálních stavů.
  • Možnost tisku stejného dokladu s různým rozsahem informací.
  • Automatická blokace zakázek v závislosti na součet nezaplacených faktur.
  • Zasílání dokladů elektronickou cestou pomocí e-mailu či formátů EDI a ISDOC.

Řízení a realizace zakázek

Informační systém K2 umožňuje řízení obchodních případů pomocí evidence dokladů a jejich stavů, které znázorňující jejich průběh. Ty na sebe navazují v předem stanoveném pořadí - zakázka, objednávka, výdejka nebo rezervační list, dodací list a faktura. U všech zakázek je tak evidováno, v jakém stavu rozpracování se aktuálně nacházejí, a je možné podle nich snadno vyhledávat – například nedofakturované, nevychystané či neobjednané zakázky.

Automatická cenotvorba

Stálé zákazníky je možné přiřadit do předem definovaných cenových skupin, kde jsou již stanoveny konkrétní cenové podmínky. Ty se následně automaticky promítají přímo do zakázky. Stejně tak je možné vytvářet ceny přímo pro daného zákazníka. Analogicky systém funguje i u termínovaných či slevových akcí, přičemž je na dokladu vždy vidět rozdíl mezi skutečnou a katalogovou cenou.

Kontrakty

Dlouhodobé projekty jsou realizovány prostřednictvím kontraktů. Z nich je možné postupně odvolávat smluvené množství za dohodnutou cenu a podle požadovaných termínů vytvářet skutečné – realizační zakázky. Tato metodika umožňuje jednoduché sledování celkového stavu kontraktů, tedy například informaci o již realizovaném množství a rozplánování množství zbývajícího.

Princip potvrzení dokladů

Princip potvrzování dokladů v Informačním systému K2 zaručuje, že v uzavřených obchodních případech nedochází k dodatečným změnám či úpravám. Nehrozí tedy náhodné přepsání či nežádoucí zásahy. Pořadí potvrzování dokladů je možné nastavit tak, aby korespondovalo se způsobem práce uživatelů a nemohlo být porušováno. Stejně tak je možné provést i blokaci uzavřených období pro účtované doklady.

Prodej zboží na pokladně

Pro rychlý prodej je v modulu vytvořena funkce prodej zboží na pokladně, kde uživatel vybere pouze zboží, případně jej načte pomocí čárového kódu, a zadá jeho množství. Informační systém K2 následně automaticky doplní cenu a souběžně na pozadí vytvoří základní doklady – zakázka, výdejka, faktura. Funkce je vhodná zejména pro maloobchody, velkoobchody či kamenné prodejny.

Vyhodnocování zakázek

Nedílnou součástí řešení všech obchodních případů je jejich vyhodnocování. V Informačním systému K2 existuje několik standardních sestav, které odpovídají na otázky typu, které zboží je kterými zákazníky nejčastěji nakupováno, jakých tržeb bylo dosaženo v jednotlivých dnech. Sledovat můžete i co zákazníci poptávají a nenakupují. Informace z těchto sestav jsou velmi cenné pro další plánování výroby či nákupu.

Elektronická distribuce dokladů

Jednotlivé doklady je možné zasílat jako poštou, tak i elektronickou cestou. Informační systém K2 podporuje formáty pro elektronickou výměnu dokumentů ISDOC a EDI.

Z čeho se skládá
Informační systém K2?

Máte zájem o prezentaci
Informačního systému K2?

Kontaktujte nás