Ochrana osobních údajů a podmínky použití mobilních aplikací

Provozovatelem aplikací K2 mia, K2 mona a K2 move je společnost K2 atmitec s.r.o.

Při práci s aplikacemi K2 mia, K2 mona a K2 move dochází ke komunikaci aplikací se serverem zákazníka případně při použití testovacího demo účtu se serverem K2 atmitec. Aplikace pracují při některých funkcích s níže uvedenými daty.

FUNKCE UKLÁDÁNÍ HOVORU

Po zapnutí funkce „Ukládaní hovoru“ dochází k přenosu informací o proběhnutých telefonátech do databáze Informačního systému K2. Jde o časový údaj zahájení hovoru a telefonní číslo.

Data jsou zasílaná na server zákazníka. V případě použití demo účtu jsou data odesílána na server K2 atmitec.

Tato funkčnost je po instalaci aplikací nefunkční. Pro použití je potřeba ji v Obecném nastavení profilu nejprve aktivovat.

FUNKCE VYHLEDÁVAT NEZNÁMÉ KONTAKTY

Po zapnutí funkce „Vyhledávat neznáme kontakty“ stahují aplikace informace z databáze Informačního systému K2. Příchozí hovor z neznámého čísla je porovnáván s daty partnerů uložených v systému.

Data jsou přijímána ze serveru zákazníka. V případě použití demo účtu jsou data přijímána ze serveru K2 atmitec.

Tato funkčnost je po instalaci aplikace nefunkční. Pro použití je potřeba ji v Obecném nastavení profilu nejprve aktivovat.

FUNKCE AKTIVITA Z HOVORŮ

Aplikace K2 mia, K2 mona a K2 move umí manuálně vytvářet aktivity z hovoru. Po výběru hovoru budou předvyplněné informace jako telefonní číslo a kontaktní osoba.

Data jsou zasílaná na server zákazníka. V případě použití demo účtu jsou data odesílána na server K2 atmitec.

FUNKCE VYTVOŘENÍ KONTAKTNÍ OSOBY

Aplikace K2 mia, K2 mona a K2 move umí z hovoru vytvořit novou kontaktní osobu.

Data jsou zasílaná na server zákazníka. V případě použití demo účtu jsou data odesílána na server K2 atmitec.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při přihlášení k demo účtu jsou data zasílaná na testovací server K2 atmitec. Přenos těchto dat je šifrovaný. Společnost K2 atmitec data dále nijak nevyužívá a slouží pouze pro testovací účely uživatelů aplikací. Server je zároveň každých 14 dnů vymazán. Uživatelem zaslaná data přitom nejsou archivována.

Data v uložená na testovacím serveru K2 atmitec chráníme před zneužitím zejména důsledným dodržování zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Při práci se standardním účtem jsou vaše data zasílaná na váš server, pod kterém běží Informační systém K2. Jejich správa, šifrování i archivace jsou ve vaší kompetenci.