Pomáháme s výpočtem optimálních výrobních dávek

Informační systém K2 ve firmě LABETA hlídá skladové zásoby s ohledem na sezónnost.

Cover

 

16 let s IS K2
10 uživatelů denně pracuje v K2
přes 80 milionů Kč roční obrat
320 vlastních výrobků

Rozsah implementace K2 ve společnosti LABETA

Jam Informační systém K2 spravuje ve firmě LABETA, a. s. většinu důležitých procesů – od účetnictví a personalistiky, přes nákup a výrobu, až po workflow a manažerské přehledy. Pomocí workflow Informační systém K2 automaticky hlídá například všechny potřebné kroky pro schvalování přijatých faktur nebo schvalování nových obalů výrobků. Společnost LABETA ve velkém využívá mimo jiné také elektronický oběh dokladů EDI s obchodními řetězci.

Zajímavosti z implementace Informačního systému K2

jam2

•    Evidence zalistovaného zboží s jednotlivými markety a jejich ceníky.
•    Napojení na vlastní e-shop – import a potvrzování objednávek.
•    Vyhodnocování prodejů, trendů a sezónnosti.
•    Sledování zásob výrobků a jejich exspirací.
•    Výpočet a návrh optimálních výrobních dávek.
•    Vyhodnocování plánu a skutečnosti spotřeby strategických surovin.

„Implementace standardních i specifických funkcí vytváří podporu uživatelům obchodu zejména v oblasti elektronického oběhu dat EDI, zpracování objednávek z e-shopu a vyhodnocování obchodních aktivit pomocí OLAPu. Na základě dat z K2 společnost také rozhoduje o strategii nákupu surovin. Analytické nástroje systému pak pomáhají optimalizovat průběh a nákladovost výroby.“

Martin Bezděk, projektový manažer K2

„Informační systém K2 komplexně zachycuje všechny důležité trendy řízení výrobní firmy. Umožňuje nám tak pružně vytvářet efektivní systémová řešení a ne zřídka nám přináší inspiraci.“

Antonín Smrček, ředitel a předseda představenstva společnosti LABETA, a. s.

Kontaktujte nás