Správa celého sdružení JIC i dvou dceřiných společností v jedné databázi pomocí K2 multicompany

Vzhledem k povaze společnosti K2 ERP pokrylo stěžejní oblasti - implementaci smluv, workflow a reporting.

 

JIC logo

 

1 rok s K2 ERP
15 uživatelů pracuje denně v K2
400+ podnikatelů v komunitě
100+ expertů na podnikání
120 mil. Kč roční obrat
18 let zkušeností

JIC photo

Rozsah implementace K2 ve společnosti JIC

JIC-1Informační systém K2 byl v JICu implementován prakticky skrz celé sdružení. Vzhledem k povaze společnosti patří mezi stěžejní implementace smluv, workflow a reporting. Kromě toho se K2 v JICu stará také o ekonomiku, rozpočtování, majetek, personalistiku, mzdy a sklady. Přímo v K2 je spravován také B2C portál, který mohou klienti JICu využívat k jednoduchému a rychlému objednání požadovaných služeb, které jim sdružení poskytuje.

Přehled aktuálního čerpání desítky zdrojů financování na jediný klik.

Zajímavosti z implementace Informačního systému K2

JIC-2

  • Správa celého sdružení JIC i dvou dceřiných společností v jedné databázi pomocí K2 multicompany.
  • Podpora vícezdrojového financování s rozúčtování vyrovnávacích plateb a dotací včetně podpory de minimis.
  • Rozpočtování z pohledu zodpovědnosti týmů.
  • Evidence výběrových řízení a sledování čerpání smluv s ohledem na platnou legislativu.
  • Propojení s platební bránou (Comgate), opakované platby (předplatné, členství).
  • Integrace s dalšími informačními systémy (např. přístupový systém Fabman).
  • Využití K2 workflow k řízení firemních procesů (např. schvalování dovolených, pracovních cest, objednávek, smluv, změn v rozpočtu, vystavování faktur).
  • Automatické vytěžování e-mailů z Exchange serveru přímo v K2.

„JIC pomáhá, provází, inovuje a inspiruje. To platí i v oblasti interních procesů, jejichž efektivita je pro nás i naše okolí zásadní. Mít v krátkém čase reálná data dostupná online považujeme za klíčové pro naše rozhodování i pro spolupráci s dalšími subjekty. Po pečlivém průzkumu trhu jsme se rozhodli pro implementaci K2, neboť jsme přesvědčeni, že nejlépe naplňuje potřeby rozpočtově řízené organizace. K2 umožňuje přiřadit datům až 12 analytických os, což usnadňuje práci s daty a provádění analýz jak pro vlastní účely, tak pro naplnění požadavků všech poskytovatelů finančních zdrojů. Těšíme se na spolupráci s K2 při objevování dalších možností systému s cílem inovovat a inspirovat.“

Petra Chovancová, CFO JIC

„Vzhledem k tomu, že se jedná o rozpočtovou organizaci, vyvstala před námi výzva naimplementovat společnost odlišnou od běžných obchodně-výrobních firem. Pokud bych měl vyzdvihnout některé oblasti, na které jsem hrdý, jedná se zejména o modul rozpočtů, díky kterému lze efektivně zadávat prvotní doklady tak, aby jejich obsah přesně korespondoval s potřebou vyhodnocovat data přes více než 10 analytických os. Další zajímavou oblastí je následné analytické vyhodnocení, které nahradilo řadu využívaných excelů. Stejně tak nemohu opomenout B2C e-shop, díky kterému si mohou zákazníci sjednat službu nebo měsíční předplatné služeb. V neposlední řadě implementace napomohla i standardu IS K2, do kterého byly některé požadavky klienta zapracovány.“

Martin Běhůnek, projektový manažer K2

Kontaktujte nás