Staráme se o kompletní IT infrastrukturu holdingu Asental

Naši technici mají pod kontrolou každý switch ve firmě.

Asental

Od roku 2017 s K2 ERP
60 uživatelů Datového centra K2
Kompletní IT správa

Rozsah implementace K2 se skupinou Asental

Asental 1V K2 jsme zodpovědní prakticky za všechno, co se týká IT ve skupině Asental. Firma totiž využívá možnosti outsourcingu IT správy (servisní technici K2 se starají o veškerý hardware) i hostingu privátního cloudu v Datovém centru K2. K2 ERP ve firmě zajišťuje účetnictví všech společností skupiny a navazuje na provozní systém se správou majetku a smluv. Tuto agendu pokrývá společnost Asental Land, která funguje i jako servisní společnost pro ostatní členy skupiny Asental. Z toho důvodu využívá také další z klíčových vlastností K2 – možnost správy více vlastních firem v jediné databázi K2.

Zajímavosti z implementace K2 ERP

asental 2

  • Hosting v Datovém centru K2 – všechny klíčové systémy běží v privátním cloudu optimalizovaném pro potřeby ERP systému.
  • Přímé napojení do Datového centra K2 pomocí optických kabelů rychlostí až 20 Gbps – garantovány stejné přístupové časy jako v případě vnitřní sítě.
  • Kompletní outsourcing IT – technici K2 zajišťují správu všech PC, tiskáren, LAN a WiFi ve skupině Asental.
  • Účtování majetku podle české legislativy i podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).
  • Oboustranná komunikace s programy třetích stran, které skupina Asental využívá, včetně SAP nebo PIT (facility management).

„Především z důvodu maximální bezpečnosti a spolehlivosti jsme postupně veškeré serverové vybavení v lokalitě zákazníka přesunuli do našeho datového centra. Všechny servery i aplikace, včetně K2 ERP, tak běží v Datovém centru K2 s maximální dostupností jak z naší strany, tak především ze strany zákazníka. Nedílnou součástí je také starost o kompletní síťovou infrastrukturu tak, aby spojení s datovým centrem bylo vždy stoprocentní.“

Jiří Rybák, projektový manažer K2

„S K2 v zádech se máme vždy na koho obrátit. Rychlé reakce techniků i projektových manažerů nám umožňují řešit problémy bez negativního dopadu na běžný chod skupiny. Efektivní komunikace s projektovými manažery nám nadto dovoluje posouvat k lepšímu jak vlastní správu IT, tak i vyřešit potřebné úpravy v systému K2 při nejrůznějších korporátních změnách, kterým se jako skupina nevyhneme. Aktualizace vycházející z úprav účetní a daňové legislativy jsou samozřejmostí. Náš systém K2 dokáže podat informace za všechny společnosti i pro každou jednotlivost – v každém čase, v optimální formě i v požadovaném rozsahu.“

Jarmila Horáková, finanční ředitelka Asental Land, s. r. o.

Kontaktujte nás