Uživatelské rozhraní

  • Moderní, intuitivní a revoluční nejen z hlediska vzhledu, ale především logiky použití.
  • Možnost definice vzhledu a rozmístění formulářů na firmu, skupinu i jednotlivce.
  • Úprava uživatelského rozhraní na míru uživatelským rolím v průběhu implementace.
  • Přizpůsobení oblíbených položek, rychlých voleb a rozmístění a velikosti oken na uživatele.

Nepřehledné šedé formuláře

Informační systém je základní stavební kámen každé procesně řízené firmy a dokáže na jedné straně podporovat a automatizovat spoustu rutinních činností v provozu a na straně druhé jednotlivé procesy také vyhodnocovat a poskytovat tak managementu důležitá data pro další rozvoj firmy. Většina zaměstnanců s ním každý den dlouhé hodiny pracuje, a to u terminálů, v kancelářích i na cestách. Přesto jde často stále o nepřehledné šedé formuláře s desítkami políček, kterých se uživatelé obávají a nedokážou jejich potenciál využít.

Proč je vlastně UI důležité?

Příliš složité uživatelské rozhraní způsobuje to, že uživatelé vytvářejí chyby, které zkreslují důležité výstupy pro management, a navíc také často začínají utíkat k evidenci dat mimo systém, do excelovských tabulek a poznámek, čímž se ztrácí velká část firemního know- how. Uživatelské rozhraní musí být dostatečně intuitivní a přívětivé, aby uživatelům nutnou administrativu co nejvíce zjednodušilo.

Uživatelské role

Již při vývoji systému myslíme na to, že s ním budou pracovat jak dělníci ve výrobě
a skladníci v logistických centrech, tak účetní, obchodníci či manažeři. Ačkoli všichni přistupují ke stejným datům přes stejný systém, každý potřebuje pro svou práci zcela odlišné funkce a nástroje. A často dokonce i různá zařízení, ať už jde o terminály, čtečky, počítače, tablety či mobily. Proto je třeba definovat role pro skupiny uživatelů se stejnými potřebami a pro tyto role je třeba navrhovat vizuálně i ergonomicky odladěná uživatelská rozhraní.

Úpravy při implementaci

Při implementaci Informačního systému K2 jsou následně jednotlivé role přiděleny lidem či skupinám lidí ve firmě a následně doupraveny tak, aby odpovídaly pravidlům a činnostem specifickým pro danou firmu a aby navíc obsahovaly speciální úpravy nad rámec standardní instalace. Uživatelské rozhraní je tak připraveno maximálně přívětivě jak pro terminály skladníků, tak pro monitory účetních i mboilní telefony manažerských pracovníků.

Úpravy na straně uživatele

Po nasazení Informačního systému K2 do provozu se s ním definitivně setkává uživatel, který průběžně na základě své gramotnosti a svých návyků s používáním produktu a jeho funkcí chce zoptimalizovat své činnosti. Do této skupiny patří například zpřístupnění osobního nastavení nejčastěji používaných nástrojů a funkcí, úpravy a evidence filtrů či sestav nebo rozmístění a velikost oken na obrazovce.

Moderní a přívětivá K2

Uživatelské rozhraní Informačního systému K2 si prošlo v posledních čtyřech letech obrovským vývojem a došlo nejen ke změně vzhledu a rozmístění políček, ale především ke změně celé logiky systému tak, aby odpovídalo dnešním potřebám a návykům uživatelů. Troufáme si říct, že na trhu v tomto ohledu má náš systém obrovský náskok před konkurencí.

Z čeho se skládá
Informační systém K2?

Máte zájem o prezentaci
Informačního systému K2?

Kontaktujte nás