Výstupy z provozu a sledování procesů do OLAPu

TEREA Cheb využívá komplexní ERP K2, včetně rozšiřujících modulů, napříč všemi oblastmi společnosti – nákup, prodej a výroba médií.

Terea logo

  

16 roků s K2 ERP
30 uživatelů pracuje denně v K2
230 mil. Kč obrat v roce 2020
294 200 GJ dodávek tepla v roce 2020
10 800 MWh dodávek elektřiny v roce 2020

Terea photo

Rozsah implementace K2 ve společnosti TEREA Cheb s.r.o.

Terea-1TEREA Cheb využívá komplexní ERP K2, včetně rozšiřujících modulů, napříč všemi oblastmi společnosti – nákup, prodej a výroba médií. Bylo vytvořeno propojení se systémem pro správu dokumentů FormFlow Server a implementován rozšiřující modul K2 DMS pro evidenci smluvních vztahů a dokumentů. Propojení s docházkovým systémem TEREA Cheb je řešeno pomocí K2 API.

Zajímavosti z implementace Informačního systému K2

Terea-2

  • Implementace modulu Media pro jednotnou evidenci měřidel a přehlednou správu odečtů.
  • Využití čárových kódů pro načítání spotřeb měřidel, tvorba BigData importem z technologických systémů.
  • Výstupy z provozu a sledování procesů do OLAPu.
  • Správa bytů, propojení K2 s SW WinDomy pro správu bytů.
  • Propojení se systémem GIS pro zobrazení sítí a jejich prvků v mapách.

„Ve skutečnosti je pro nás K2 víc než jen systém programových funkcí a úložiště dat. Vede nás procesně, drží nás metodicky a poskytuje nám komplexní přehled nad firemním děním.“

Martin Černík, jednatel TEREA Cheb s.r.o.

„Nasazení IS K2 ve společnosti TEREA Cheb pokrývá činnosti předmětu podnikání v oblastech hospodaření s utilitami (voda, elektřina, plyn, teplo), správa bytů a domů a stavební činnost. Pro potřeby vyhodnocování obchodních i technických ukazatelů v oblasti utilit byla implementace IS K2 široce a specificky rozšířena o modul Média, který pokrývá požadavky na technologické i ekonomické sledování procesů nákupu, výroby a dodávek utilit. Agendy čidel, měřících míst, měření, měřících tras, médií, spotřeb, výpočtových bloků jsou datově propojeny se standardními moduly IS K2 a tato integrovaná data figurují v nástavbě OLAP jako analytické přehledy a výkazy o provozu technologií a ekonomice fungování.“

Martin Bezděk, projektový manažer K2

Kontaktujte nás