Informační systém pomáhá s řízením celého holdingu

K2 umožňuje komplexní řízení holdingové ekonomiky, a to nejen v Česku, ale přes více zemí.

Kuboušek logo

8 roků s IS K2
105 uživatelů denně pracuje v K2
1 miliarda korun roční obrat

Kuboušek - budova

Rozsah implementace K2 ve firmě KUBOUŠEK EU holding

Kuboušek produktInformační systém K2 je ve společnosti KUBOUŠEK EU holding integrován do všech podnikových činností – počínaje nabídkovým řízením a sledováním obchodních příležitostí. Velkou přidanou hodnotou je využití synergie vlastních firem v rámci jednoho mandanta pro sdílení dat a číselníků v informačním systému. K2 umožňuje komplexní řízení holdingové ekonomiky, a to nejen v Česku, ale přes více zemí. V holdingu využívají také všechny dostupné analytické nástroje pro vyhodnocování a reporting v K2.

Zajímavosti z implementace Informačního systému K2

Kuboušek vývoj

 • Šablony tiskových sestav v jazykových mutacích na míru.
 • Sledování jednotlivých kontraktů na dodávky strojů nejen ekonomicky, ale i včetně navazující péče ke strojům.
 • Využívání kroků workflow K2 pro klíčové procesy.
 • Řešení servisu strojů, zařízení a dodávek náhradních dílů i spotřebního materiálu.
 • Dohledatelnost sériových čísel a jejich vzniku.
 • Datový přehled o plnění zakázek namísto tiskových seznamů.
 • Intrastat součástí řešení přímo z K2.
 • Využití online čteček nejen pro běžný provoz při příjmu a expedici, ale i pro inventury.
 • Kniha strojů a zařízení – evidence prodaných strojů včetně sledování historie z pohledu reklamací, oprav a servisu.
 • Plánování výjezdu servisních techniků.
 • E-shop na platformě K2.

„Na této implementaci si nejvíce cením integraci všech činností do jednoho systému, a především metodický posun operativního řízení z účtárny do jednotlivých provozů a divizí. Ekonomické oddělení tak pouze kontroluje a dozoruje dodržování pravidel, ale ekonomika provozu se řídí a kontroluje již na úrovni řešení jednotlivých obchodních případů. Tato zdánlivě nepatrná změna znamenala velký posun zodpovědnosti za vkládaná data, za přefakturaci mezi středisky a za adresnost jednotlivých rozhodnutí. Dnes, kdy je systém zaveden, perfektně funguje kontrola mezi verzemi nabídek, prodejní verzí a kontrolou plnění její realizace jak z pohledu strojů a zboží, tak i rozpočtů práce a subdodávek.“

Martin Běhůnek, Projektový manažer K2

„Klíčové rozhodnutí sloučit všechny naše firmy pod jednoho mandanta se nám bohatě vyplatilo. Máme nyní mnohem lepší přehled o celé skupině z jednoho místa. Zásadním pokrokem je možnost využít sdílené číselníky a reporting přes všechna data. To nám umožnilo výrazně snížit administrativní náklady a nakopnout nás k vyšší produktivitě.“

Ivan Kuboušek, President KUBOUŠEK EU holding, a. s.

Kontaktujte nás