Nákup

  • Urychlete proces nákupu pomocí automatického návrhu optimální objednávky.
  • Pracujte s databází dodavatelských ceníků, včetně evidence dodacích podmínek a lhůt.
  • Nechte systém na základě historických dat odhadnout budoucí pohyby zboží či materiálu.
  • Usnadněte si práci pomocí elektronické komunikace se standardy ISDOC či EDI.

Zpracování objednávky po položkách

Základním stavebním kamenem modulu Nákup je objednávka vydaná, ke které se vztahují všechny ostatní doklady. Zadavatel tak získává dokonalý přehled o stavu zpracování objednávky přímo po položkách. Výsledkem je metodické a programové zabezpečení, že skutečné množství navedené na sklad a jeho cena odpovídá objednávce i faktuře přijaté. Přidanou hodnotou je možnost cenu zboží na daném dokladu dodatečně editovat tak, aby odpovídala skutečnosti.

Zjednodušení pomocí multidokladů

V běžné praxi bývá zboží z více objednávek často doručeno souběžně či naopak. V takovýchto případech ocení uživatelé efektivní řešení pomocí tzv. multidokladu, kdy stačí vytvořit pouze jeden doklad pro veškeré doručené zboží a Informační systém K2 jej automaticky přiřadí k daným objednávkám. Analogicky postupuje systém i v případě faktur přijatých.

Kontrola doby vyřízení

Díky přehlednému zobrazení položek nákupu uživatel vždy vidí konkrétní seznam objednaného zboží a jeho stav. Pomocí potvrzení dodání Informační systém K2 přesně sleduje a identifikuje, které položky budou pro konkrétní zakázku dodány včas.

Automatický návrh objednávky

V návrhu objednávky je možné zohledňovat například obvyklé pohyby na skladu, množstevní slevy, rychlost dodávky či velikost balení. Systém také sám vybírá optimálního dodavatele podle zadaných kritérií (termín, cena množství, platební podmínky atd.) ze zadaných dodavatelů položky. Systém ve výsledku automaticky navrhne uživateli objednávku odpovídající jeho aktuálním požadavkům.

Předpokládané pohyby

Díky funkci Pokrytí umožňujeme sledovat předpokládané budoucí pohyby zboží či materiálu v nákupu i prodeji, včetně stavů skladu. Kontrolování a plánování termínů, dostupnosti zboží a délky vyřízení objednávky tak jsou intuitivní a přehledné.

Kontrola a odstranění neshod

Systém automaticky upozorňuje uživatele na nutnost vyplnění, bez nichž nelze realizovat skladový pohyb položek, včetně možnosti dodatečného definování podmínek vlastních (protokol o kontrole, schvalovací dokumentace apodob.). Díky propojení prvotních položek napříč systémem lze vyhodnocovat diferenci mezi požadovanými položkami, termínem jejich dodání v patřičném množství, ceně a skutečností. Výstupem může být soubor dopisů všem dodavatelům s žádostí o odstranění neshody mezi objednávkou a dodávkou.

Podpora elektronické komunikace

Informační systém K2 díky své otevřenosti umožňuje možnost propojit se s jinými softwary, včetně ekonomického či informačního systému obchodních partnerů. Podporována je elektronická fakturace prostřednictvím formátu ISDOC, QR platby i elektronická výměna dokumentů EDI.

Z čeho se skládá
Informační systém K2?

Máte zájem o prezentaci
Informačního systému K2?

Kontaktujte nás