Řízený sklad (WMS)

 • Budete mít dokonalý přehled.
  A to o všech skladových zásobách i jejich pohybech.
 • Zbavíte se zbytečných chyb.
  Skladové hospodářství spravujete jednoduše online.
 • Vše výrazně urychlíte a zjednodušíte.
  Součástí modulu WMS jsou mobilní terminály i čtečky.
 • Minimalizujete množství ležáků na skladu.
  Pomohou vám naše predikční nástroje a analýzy.
 • Zbavíte se chyb při synchronizaci s ERP.
  Řízený sklad je přímo součástí Informačního systému K2.

S WMS řízeným skladem vždy víte, co kde je

Mějte skladové zásoby dokonale pod kontrolou. Profesionální software skladového hospodářství vám to umožní. Naše WMS řešení (Warehouse Management System) se postará o přehlednou a přesnou evidenci všech skladových položek i pohybů. Na tzv. kartě zboží budete mít základní údaje, jako jsou cena, jednotka, rozměry či hmotnost, ale i podrobnější evidenci dle šarží. Díky ní snadno identifikujete položky napříč celým systémem. Vždy budete mít perfektní přehled o stavech i pohybech na skladech. Klíčové údaje se navíc v systému vyhodnocují plně automaticky.

Ve skladové evidenci máte dokonalý pořádek

V rámci skladové evidence využívá program dva vnitřní doklady – převodku pro pohyby mezi jednotlivými sklady a průvodku pro oblast výroby. Řízený sklad vám přehledně znázorní stavy na skladech a ukáže, které zboží evidujete jako zadané (blokované), rezervované (požadované), objednané či jinak definované. Jako další třídicí kritéria můžete použít i mnoho dalších přiřazených vlastností – například rozměry, barvu, povrchovou úpravu, balení, provedení, velikost nebo materiál.

Skladové hospodářství rychle zkontrolujete

Výhodou detailní evidence skladových pohybů o položce je, že můžete skladovou evidenci rozdělit na příslušné doklady, které danou položku obsahují (tj. příjemky, výdejky, rezervační listy atp.). Daný rozpad spolu se souhrnnými údaji skladových položek pak systém využije nejen pro plánování, navrhování či automatizaci objednávek, ale také k efektivní kontrole skladového hospodářství.

Jednoduše odhalíte problematická místa

Plánované pohyby a požadavky na zboží (obraty, stavy skladů k datu, minima, maxima, ležáky, vyhodnocení, historie, obrátka) s uvedením množství, termínu a adresáta jsou seskupeny do tzv. pokrytí položky. Spuštěním grafického zobrazení těchto plánovaných pohybů získáte přehledné znázornění úzkých míst v řízení skladových zásob. Funkci Pokrytí položky můžete navíc zobrazit jak ze skladu, tak i z prodeje, nákupu nebo výroby.

Oceňování skladů provedete snadno i zpětně

Jednotlivé sklady můžete oceňovat pevnou cenou, klouzavým průměrem nebo metodou FIFO. Skladový program si navíc snadno poradí i s komplikovanějšími zásahy. V případě potřeby opravení pohybu, ať už z hlediska množství nebo ceny, můžete v systému spustit mechanismus přepočtu skladů, který zpětně přepočte a dosadí do všech pohybů aktuální skladovou cenu a přecení veškeré výdaje.

Čtečky čárových kódů jsou se softwarem propojené

Informační systém K2 podporuje řízení zásob pomocí čteček čárových kódů a má zaintegrované základní principy známé z WMS systémů. Odpadá tak problematická komunikace mezi skladovým programem, aplikací ve čtečce a ERP systémem. Navíc veškeré informace o skladových zásobách máte k dispozici permanentně – online a bez chyb. Do procesů příjmů a výdejů můžete navíc jednoduše zahrnout i analytické vyhodnocování, psaní zákaznických skriptů či definování workflow procesů.

Plánování skladových zásob je díky predikci efektivnější

Na základě historických dat umí Informační systém K2 odhadnout potřebné skladové zásoby pro další období. Díky tomu můžete snadno predikovat, kolik čeho budete v budoucnu potřebovat, a množství skladových zásob tomu přizpůsobit. Při správném nastavení je systém dokonce schopen minimalizovat i tzv. ležáky. Vaší firmě tak může ušetřit až miliony korun ročně.

Z čeho se skládá
Informační systém K2?

Máte zájem o prezentaci
Informačního systému K2?

Kontaktujte nás