S K2 svým zákazníkům poskytujete data, která ocení

Informační systém K2 pomáhá společnosti Murtfeldt Plasty řídit výrobu i plánovat termíny dodání.

Murtfeldt logo

Od roku 1999 s K2
33 uživatelů denně pracuje s K2
5 000 m2 výrobních hal
140 milionů korun roční obrat

Murtfeldt výroba 1

Rozsah implementace K2 ve firmě Murtfeldt Plasty

Murtfeldt výroba 3Informační systém K2 pomáhá s řízením všech oddělení společnosti. Murtfeldt Plasty využívají nejen plánování výroby a její odvádění, ale systém K2 ve firmě řídí také sklady, nákup materiálu i objednávání přepravy pro expedici jednotlivých zakázek. Kromě toho pracují také s moduly obchodu a marketingu, kdy ERP systém K2 hlídá nejen příjem poptávek a tvorbu nabídek, ale pomáhá i se sledováním trhů, konkurence, trendů a analýzou sesbíraných dat.

Zajímavosti z implementace Informačního systému K2

Murtfeldt výroba 2

  • Podrobné sledování trhů, produktů, konkurence a vztahů se zákazníky – analýza dat a využití poznatků v marketingu.
  • Plánování výroby a spotřeby materiálu s ohledem na specifické potřeby společnosti.
  • Odvádění výroby pomocí odváděcích stanic se sledováním výrobních časů a jeho propojení s docházkovým systémem.
  • Vyhodnocování výrobních výkonů až na úroveň jednotlivého pracovníka.
  • Digitalizace oběhu obchodních i výrobních dokumentů ve firmě.
  • Specifické řešení spotřeby zbytkového materiálu ve výrobě.

„Společnost Murtfeldt Plasty je výrobní firmou s implementací obchodních, logistických a výrobních modulů IS K2, které pokrývají dynamické potřeby ekonomických procesů a jejich specifika v prostředí mezinárodního koncernu. Nasazení a úpravy IS K2 jsou zaměřeny zejména na plánování a odvádění výroby. Propracované je používání technologické přípravy výroby s využitím zpětné vazby z vyhodnocování výrobních dat. Plánování zakázkové výroby je postaveno na principech výrobních modulů IS K2 s individualizovanými úpravami jednotlivých částí výrobních procesů. Účelně a efektivně jsou řešeny obchodní a logistické oblasti se zaměřením na nabídkové řízení a optimalizaci materiálových zásob.“

Martin Hejl, Business Development Manager K2

„Hlavní výhodou K2 je komplexní nabídka modulů umožňující propojení všech oddělení obchodně a výrobně orientované firmy. Prodejce má on-line přehled nejen o termínech dodání a expedice zboží, ale i o termínu výroby a stavu rozpracovanosti vyráběné součásti. Při jednání se zákazníky se spoléháme na data v K2 a ti oceňují rychlost a přesnost našich informací. Druhým významným přínosem je vyhodnocování transparentních dat z K2 – např. plánovaných a skutečných časů obrábění, evidence termínů při zpracování kalkulace, nabídky či aktivit prodejců. Vyšší využití K2 vede k vyšší zodpovědnosti zaměstnanců k vykonávané práci.“

Ing. Libor Galatík, výkonný ředitel Murtfeldt Plasty, s.r.o.

Kontaktujte nás