Výpočty mezd podle skutečně odvedené práce

Informační systém K2 pomáhá v Dřevotvaru s férovým odměňováním.

Logo Dřevotvar

17 let s IS K2
28 uživatelů denně pracuje v K2
180 milionů Kč roční obrat
1,5 milionu vyrobených vařeček ročně

Rozsah implementace K2 v družstvu Dřevotvar

VesakInformační systém K2 byl implementován napříč celou společností a jsou v něm dnes odbavovány všechny agendy potřebné pro chod firmy. Ve výrobě je systém K2 napojen na MES systém Pharis. Všechna zdrojová data poskytuje IS K2 Pharisu. Nazpět získává informace o odvodech práce a materiálech.

Zajímavosti z implementace Informačního systému K2

Drevotvar

  • Napojení na MES systém Pharis.
  • Implementace nástroje pro následné ruční korekce materiálů z odvodů.
  • Předběžné plánování výroby v K2.
  • Plánování potřeby materiálů pro výrobu – MRP.
  • Výpočet mezd pracovníků dle odvodů práce získaných z MES systému.

„Nejdůležitější funkcionalitou, která se v Dřevotvaru řešila, je online propojení mezi Informačním systémem K2 a MES Pharis. Všechna zdrojová data, tedy stroje, materiály, operace a pracovníci se spravují v K2 a při každé změně se tyto informace přenáší do Pharisu. Následně se zpátky do K2 přenáší informace o jednotlivých odvodech práce, načte se pracovník a čas, který daným úkolem strávil, a vloží se materiály dle plánu v případě. Na základně těchto údajů následně K2 spočítá pracovníkům návrh mzdy.“

Juraj Hruda, konzultant K2

„V roce 2002 jsme potřebovali zajistit podrobnější přehled o klíčových procesech naší firmy a také technologicky zajistit stabilitu našeho firemního IT prostředí. Přechod ze stávajících DOS systémů na platformu Windows byl neodkladný. Po důkladném prozkoumání trhu s informačními systémy jsme se rozhodli pro IS K2, který nás přesvědčil svojí přehledností, uživatelskou přívětivostí a rozšiřitelností.
V K2 zpracujeme TPV a střednědobé zaplánování výroby, které se přenášejí do MES Pharis. Ten slouží k dílenskému řízení výroby a sběru potřebných dat. Data posbíraná z výroby se online posílají do K2 k dalšímu zpracování.“

Ing. Lukáš Bednář, ekonomický ředitel

Kontaktujte nás