Výroba

  • Plánování, realizace a vyhodnocení jakékoli výroby různých oborů již v rámci standardní instalace.
  • Sledujte každou operaci v čase pomocí přehledných ganttových diagramů.
  • Vyhodnocujte efektivitu výrobních procesů a srovnávejte plán se skutečností.
  • Pracujte s doklady navrženými pro implementaci systému řízení jakosti.

Plánování a vizualizace výroby

Nejvýznamnější funkcí je Dispečer, která primárně slouží k vytváření výrobních dokladů, plánování a vizualizaci výroby. Prostřednictvím této funkce má obsluha k dispozici aktuální a požadované údaje nejen o pokrytí výroby materiálem a polotovary, ale i o celkovém vytížení výrobních zdrojů. Zároveň může přehledně znázorňovat operace a průvodky v čase pomocí Ganttova diagramu.

Více informací | Domluvte si prezentaci

Hlídání kapacit

Ke zjišťování nejbližšího možného termínu dokončení výroby, případně data nutného k zahájení výroby, jsou nejčastěji využívány propočty zobrazované pomocí Ganttova diagramu. Pomocí vazby na konkrétní výrobní průvodku představující kapacitní požadavek v zobrazovaném plánu je možné přímo provádět změny v přípravě výroby, které se okamžitě promítnou do grafu.

Více informací o K2 | Kontaktujte nás

Srovnání plánu se skutečností

Důležitým aspektem každé výroby je srovnání plánu se skutečností (např. množství, náklady, čas). Proto evidujeme všechny výrobní doklady potřebné k dávkovému zhotovení výrobku do přehledné stromové struktury s názvem Kniha výrobních příkazů. Ta má schopnost rozpadu až na úroveň jednotlivých položek výrobního stromu a je jednoduchým, ale účinným kontrolním mechanismem.

Pusťte si webinář Základy práce s knihami | Domluvte si schůzku

Bohatá funkčnost standardu

Společné a univerzální prvky vyskytující se v odlišných typech výroby a různorodých oborech implementujeme již do standardu Informačního systému K2. Důraz klademe také na rychlost a velikost zpracovávaných dat. Informační systém K2 obsahuje všechny potřebné knihy a funkce, jako jsou operace, zdroje, variantní technologické postupy, výrobní příkazy, dispečer, plánování výroby, průvodka či odvod hotových výrobků.

Přečtěte si, kdy přejít na K2 | Kontaktujte nás

Vytváření technologických postupů

Informační systém K2 zajišťuje optimalizaci uložení dat. Formuláře obsahují jak přehlednou tabulku operací, zdrojů a položek, tak i strom operací a polotovarů. Vlastní technologický postup je možné dodatečně upravovat či doplňovat podle aktuální potřeby. Výhodou je možnost tvořit všechny postupy v různých variantách představujících například modely, prototypy, modernizace či verze.

Více informací o K2 | Domluvte si prezentaci

Kalkulace výrobku

Každá skupina výrobků má vlastní kalkulační vzorec, který je založen na oceňování jednotlivých kroků technologického plánu. Ocenění je možné dosazením skutečných cen do kalkulačního vzorce podle šarží, použitím pevných cen zboží nebo dosazením skladových průměrů. Evidováním všech vstupů s udáním šarže lze nejen kalkulovat konkrétní kus, ale i zpětně dokladovat, z čeho byl konkrétní výrobek zhotoven, a kdo se na jeho výrobě podílel.

Podívejte se na webinář Nový ceníky | Zjistěte o K2 ještě více

Automatizace pomocí čárových kódů

Vkládání informací do systému je možné automatizovat využitím čárových kódů, ideálně v kombinaci s docházkovým systémem. Vložená data při potvrzování ukončených operací identifikují pracovníka, pracoviště i provedený úkon a spotřebu. Postupným odváděním výroby vzniká on-line porovnání plánovaných a skutečných hodnot.

Zhlédněte webinář Mobilní termínály | Kontaktujte nás

Z čeho se skládá
Informační systém K2?

Máte zájem o prezentaci
Informačního systému K2?

Kontaktujte nás

„K2 dokáže zhmotnit sny a představy do smysluplného systému, který je přívětivý, přátelský, chytrý a spolehlivý. Splňuje i naše náročné požadavky plánování a řízení naší výroby.“

Libor Galatík (ředitel společnosti Murtfeldt Plasty s.r.o.)

Libor Galatík (ředitel společnosti Murtfeldt Plasty s.r.o.)