CRM

  • Zrychlete tok důležitých informací mezi členy obchodních týmů a celé firmy.
  • Sledujte úspěšnost vašich marketingových kampaní a obchodních příležitostí.
  • Zjistěte, kteří zákazníci jsou připravení u vás nakoupit, a zaměřte se na ně.
  • Přistupujte k informacím o vašich obchodních aktivitách přes mobilní zařízení.

Nejcennější databáze firmy

Pomocí modulu CRM je možné v Informačním systému K2 evidovat kompletní informace o obchodních partnerech, kontaktních osobách, marketingových kampaních, obchodních příležitostech i jednotlivých činnostech, jako jsou dopisy, e-maily, telefony či obchodní jednání. Tyto informace mohou do systému doplňovat jak uživatelé, tak služby třetích stran, jako jsou například telefonní ústředny, obchodní rejstříky, e-mailingové služby, sociální sítě či další nástroje on-line marketingu.

Prostředí pro týmovou spolupráci

Veškeré informace, které jsou v systému uložené, jsou dostupné všem členům vašeho týmu, kteří mají příslušná přístupová práva. Dochází tak ke zrychlení toku informací napříč týmem či celou firmou - celý tým má okamžitě dostupné zápisy z obchodních schůzek, hovory s pracovníky produktové podpory, e-mailovou komunikaci, všechny aktuální objednávky včetně jejich stavu či aktuální saldo. Vše včetně evidence osob, které se komunikace účastnily.

Strategické řízení obchodních aktivit

Informace uložené v CRM modulu systému K2 lze využít ke zvyšovaní úspěšnosti obchodních týmů. Snadno můžete jednotlivé obchodní či marketingové aktivity zacílit na správnou cílovou skupinu, a to jak na základě obecných parametrů (např. obor a lokalita podnikání, počet zaměstnanců či pracovní pozice cílové osoby), tak podle specifických ukazatelů, jako jsou návštěva vybrané produktové stránky webu, nedokončená transakce na e-shopu nebo návštěva tematického semináře.

Vyhodnocování kampaní a příležitostí

Jednotlivé činnosti je možné v Informačním systému K2 zařazovat do marketingových kampaní či obchodních příležitostí a ty následně srovnávat, vyhodnocovat a kontinuálně vylepšovat. Snadno tak zjistíte, které marketingové kanály a obchodní týmy jsou úspěšné, a které nikoliv, případně které obchodní příležitosti by měly v nejbližším období být uzavřeny a jaká je jejich hodnota. Vše navíc můžete srovnávat s plánem pro aktuální období.

Dokonalá péče o zákazníka

Informace v systému je možné využívat jako zdroj informací při péči o stávající zákazníky. Pracovníci podpory mají k dispozici kompletní informace o aktuálních i historických objednávkách a jejich stavu a také zápisy z předchozí komunikace se zákazníkem. Jsou tak schopni bez zdlouhavého zpovídání klienta přejít ihned k řešení jeho požadavku a ušetřit spoustu času nejen jemu, ale také zrychlit průměrný čas na odbavení požadavku.

Systém pracuje za vás

Evidovaným činnostem lze přiřazovat bodové ohodnocení a sledovat tak nejen míru aktivity jednotlivých členů vašeho týmu, ale také aktivitu v rámci vybraných obchodních partnerů. Následně se můžete nechat systémem automaticky upozornit ve chvíli, kdy je dosažena vámi definovaná hranice pro navazující akci - pokud například některý potenciální zákazník navštíví za určitě období opakovaně váš web a rozklikne poslední newsletter, může být upozorněn obchodník, aby do firmy zavolal s nabídkou.

Přístup z mobilních zařízení

K modulu CRM můžete přistupovat také z mobilních telefonů a tabletů. Kdykoli tak z terénu dohledáte potřebné informace o vašich obchodních partnerech, včetně přehledu jejich objednávek a kompletní historie komunikace. Můžete se tak snadno připravit na schůzku, i když zrovna nejste v kanceláři. Naopak po schůzce můžete ihned vše zapsat přímo do systému přes mobilní zařízení a předat tak podstatné informace ostatním členům mnohem dříve.

Z čeho se skládá
Informační systém K2?

Máte zájem o prezentaci
Informačního systému K2?

Kontaktujte nás