Vedení majetku

Úvodní zaškolení uživatelů Informačního systému K2 v oblasti majetku.

Rozsah

1 den

Termíny

Proč se zúčastnit?

Seznámíte se se způsobem vedení majetku v Informačním systému K2 či prováděním odpisů.

Co vás čeká?

 • Základní nastavení modulu Majetek,
 • základní operace na kartě majetku,
 • hromadné zpracování,
 • provázanost s prvotními doklady,
 • volba typu plánu,
 • kniha majetku,
 • evidence souboru majetku,
 • daň z nemovitých věcí,
 • kniha prostorově-procesní evidence,
 • přechod na jiné hospodářské období.

Pro koho?

Předpokládá se základní uživatelská znalost práce s Informačním systémem K2.

Na co se můžete na školení Vedení majetku těšit?

„Školení Vedení majetku uživatelům přinese informace o způsobu vedení majetku v Informačním systému K2. Během školení si uživatelé vyzkouší hromadné zpracování majetku a dozví se mimo jiné jak pracovat se souborem majetku, jak propojit majetek s prvotními doklady nebo jak evidovat dotace.“

Jarmila Šarmanová, lektorka školení

Ohlasy na naše akce

 • „Na workshopy K2 jezdím pro inspiraci a zamyšlení nad tím, jak řešit rozvoj využívání Informačního systému K2 v naší firmě.“

  Pavel Hübner (Pars Komponenty s. r. o.)

Aktuální termíny

Máte dotaz k našim akcím? Neváhejte a obraťte se na nás